Η Κάλυμνος μέσα από αναγεννησιακούς χάρτες 15ος – 17ος αιώνας. Έκθεση παλαιών χαρτών της Καλύμνου και του Αρχιπελάγους. Η έκθεση θα είναι χωρισμένη σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιδιώκει να αναδείξει τους χάρτες και τις περιγραφές που έγιναν για την Κάλυμνο την περίοδο της Αναγέννησης ως σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία του νησιού. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε ένα νέο είδος βιβλίων, τα λεγόμενα isolaria (νησολόγια) που αποτελούσαν ένα νέο είδος εγκυκλοπαίδειας – άτλαντα για τα νησιά. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι έντυποι καθώς και αντίγραφα των χειρόγραφων χαρτών από μεγάλες βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Επιπλέον στην δεύτερη ενότητα θα υπάρχουν χάρτες της Ελλάδας, του Αρχιπελάγους και των Δωδεκανήσων προερχόμενοι από τους πρώτους άτλαντες, κοσμογραφίες και από ιστορικογεωγραφικά έργα του 16ου – 18ου αιώνα. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Μανώλη Μιχαήλου "Η Κάλυμνος μέσα από αναγεννησιακούς χάρτες".